Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο

Innobatics

Η Innobatics είναι ένας τεχνοβλαστός με έντονο ερευνητικό χαρακτήρα που στοχεύει στις υπηρεσίες έντασης γνώσης. Δραστηριοποιείται στη σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στον τομέα της προσωπικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Φιλοδοξεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην υψηλή τεχνολογία και στις ανθρωπιστικές επιστήμες μελετώντας και σχεδιάζοντας καινοτόμες εφαρμογές που υποστηρίζουν την ασύγχρονη, διαρκή εξέλιξη μίας επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης η οποία στηρίζεται σε δύο πυλώνες: α. στον ψηφιακό μετασχηματισμό της με τεχνολογίες ΤΠΕ και αντίστοιχες οργανωτικές διαδικασίες και β. στον παράλληλο μετασχηματισμό της νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και το χτίσιμο νέων κρίσιμων δεξιοτήτων όλου του προσωπικού της. Η μέχρι τώρα εμπειρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει δείξει ότι το α χωρίς το β δεν λειτουργεί σωστά.

Εφαρμογές σε εξέλιξη

Οι παρακάτω εφαρμογές βρίσκονται σε στάδιο Έρευνας και Ανάπτυξης:

  • Eφαρμογή διαχείρισης χρόνου
  • Ραντάρ επίγνωσης
  • Πλατφόρμα συνειδητής εξέλιξης
  • Παιχνίδι απόκτησης νέων κρίσιμων δεξιοτήτων

Αναζήτηση συνεργατών

Αναζητούμε πάντα κατάλληλους συνεργάτες στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών. Επιθυμητή είναι η τεχνογνωσία στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ανάπτυξη σε κινητές συσκευές (iOS/Android)
  • Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
  • Gamification
  • Ανάπτυξη πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάλυση δεδομένων
  • Γραφιστική απεικόνιση