Βελτιώστε τις σημαντικές ικανότητες που ήδη έχετε ή αποκτήστε νέες!

Βασική Ικανότητα της Ημέρας:

Ability to self motivate and fight procrastination

Σκεφτείτε πόσο θα βαθμολογούσατε ότι κατέχετε την παραπάνω ικανότητα σε μία κλίμακα από το 1 έως το 5.

Εάν θα θέλατε να την εξασκήσετε περισσότερο, επικοινωνήστε μαζί μας!