Τα σεμινάριά μας περιστρέφονται θεματικά γύρω από την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων ζωής, όπως επίγνωσηαυτογνωσίααυθεντικότητα, εντοπισμό των δυνατών μας στοιχείωνυπεύθυνη στάση ζωής, σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Προγραμματισμένα σεμινάρια

Ολοκληρωμένα σεμινάρια