Μεθοδολογία στοχοθέτησης SMART

Στόχοι SMART

Συχνά θεωρούμε ότι έχουμε βάλει στόχους, όμως στην πραγματικότητα έχουμε κάνει απλά ευχές! Η μεθοδολογία στοχοθέτησης SMART έρχεται να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι μας θα είναι.. πράγματι στόχοι. Κάθε στόχος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Συγκεκριμένοι (Specific)
 • Μετρήσιμοι (Measurable)
 • Επιτεύξιμοι (Achievable)
 • Συναφείς (Relevant)
 • Χρονικά προσδιορισμένοι (Time-bound )

Έτσι, για να θέσουμε ένα στόχο SMART, θα πρέπει να σκεφτούμε καλά τον κάθε ένα από τους πέντε παράγοντες παραπάνω. Αυτό συνήθως γίνεται εντοπίζοντας τις ερωτήσεις κλειδιά και βρίσκοντας τις κατάλληλες απαντήσεις. Χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι ως προς το τι θέλουμε να επιτύχουμε, μέχρι πότε και με ποιο τρόπο θα γνωρίζουμε ότι επιτύχαμε.

Στόχοι SMART και SMARTER: Έχετε στόχους ή ευσεβείς πόθους;

Απαντήστε στις ερωτήσεις κλειδιά

Για να περάσουν οι στόχοι μας μέσα από το φίλτρο SMART, θα χρειαστεί να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως οι παρακάτω:

Συγκεκριμένοι

 • Τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε;
 • Ποια άτομα εμπλέκονται με αυτό και ποιος θα είναι υπεύθυνος της ομάδας;
 • Τι ενδιάμεσα βήματα χρειάζεται να γίνουν;
 • Μήπως υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα;

Μετρήσιμοι

 • Πόσο/Πόσα;
 • Σε τι % βελτίωσης στοχεύουμε;
 • Με ποιους ποσοτικούς τρόπους θα γνωρίζουμε ότι επιτύχαμε;

Επιτεύξιμοι

 • Είναι εφικτό;
 • Είναι ρεαλιστικό;
 • Μήπως στοχεύουμε πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά;
 • Με ποιους ποιοτικούς τρόπους θα γνωρίζουμε ότι επιτύχαμε;

Συναφείς

 • Για ποιους λόγους ο στόχος είναι σημαντικός;
 • Αξίζει τον κόπο;
 • Πόσο νόημα έχει;
 • Υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι;
 • Έχουμε αρκετή παρακίνηση για να τον κυνηγήσουμε;
 • Η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη;

Χρονικά προσδιορισμένοι

 • Έχουμε ορίσει καταληκτική ημερομηνία;
 • Μπορούμε να ορίσουμε κάποια ενδιάμεσα σημεία ελέγχου για να μας δείχνουν πώς προχωράμε;

Στόχοι SMARTER

Η θέση μας στη ζωή αλλάζει καθημερινά, το ίδιο οι ανάγκες και οι επιθυμίες μας. Κατά συνέπεια, είναι καλό να αξιολογούμε και να αναθεωρούμε τους στόχους μας.

Ακόμη καλύτερα λοιπόν, οι στόχοι μας να είναι SMARTER, δηλαδή να:

 • Αξιολογούνται (Evaluated )
 • Αναθεωρούνται (Reviewed)

Απαντήστε σε ακόμα μερικές ερωτήσεις κλειδιά

Αξιολόγηση

 • Τι θα πρέπει να αξιολογήσουμε;
 • Με ποιους τρόπους θα αξιολογηθεί η πρόοδος μας;

Αναθεώρηση

 • Σε ποιές φάσεις θα ήταν κατάλληλες να γίνει αναθεώρηση;
 • Πώς θα αναθεωρήσουμε τον στόχο μας, εάν προχωράμε πολύ αργά ή πολύ γρήγορα;

Αν νομίζετε ότι έχετε θέσει στόχους χωρίς να τους έχετε περάσει από το φίλτρο του SMART, σκεφτείτε ξανά. Κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ είναι στόχοι. Είναι απλά επιθυμίες ή ευχές!


Διαβάστε το άρθρο: Ο Πίνακας Eisenhower και η διαχείριση του χρόνου μας