Αρθρα με αυτό το tag:στοχοθεσία

Στόχοι SMART και SMARTER: Έχετε στόχους ή ευσεβείς πόθους;

Μεθοδολογία στοχοθέτησης SMART Στόχοι SMART Συχνά θεωρούμε ότι έχουμε βάλει στόχους, όμως στην πραγματικότητα έχουμε κάνει απλά ευχές! Η μεθοδολογία στοχοθέτησης SMART έρχεται να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι μας θα είναι.. πράγματι στόχοι. Κάθε στόχος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Συγκεκριμένοι (Specific) Μετρήσιμοι (Measurable) Επιτεύξιμοι (Achievable) Συναφείς (Relevant) Χρονικά προσδιορισμένοι (Time-bound ) Έτσι,…

Περισσοτερα